Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Lp.

 

Rodzaj imprezy

Termin

Forma

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

Spotkanie z wychowawcami w klasach

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

2.

Pasowanie na ucznia szkoły

 

 

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia

Wychowawcy kl.I

 

 

3.

Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2020

Akcja informacyjna, konkursy

SU,A. Lewandowska, E. Klus, I. Boćko

 

Dzień Papieski

16.10.2020

Akcja informacyjna, konkursy

Ks. Maciej Marszałek,

E. Mikołajczak

4.

Święto Niepodległości

10.11.2020

Akcja informacyjna, konkursy

Magdalena Grzyb, Dariusz Skowroński,

 

Mikołajki szkolne

7 grudnia 2020 r.

 

Opiekunowie SU.

Wychowawcy klas

6.

Święta Bożego Narodzenia

20 grudnia 2020

Konkursy

Katecheci, A. Kaczanowicz, R. Janik

8.

Powitanie wiosny

Marzec 2021

Impreza kulturalno-

artystyczna

D. Dziedzic, M. Grzyb, A. Łach.

9.

Rekolekcje

marzec 2021

Uroczystości

Kościelne

(jedynie w przypadku wygaśnięcia epidemii)

Katecheci

Wychowawcy klas

Wicedyrektor

10.

Dzień Patrona Szkoły

Kwiecień 2021

Akcja informacyjna, konkursy

E. Krawiec, D. Lasota, R. Cecuła, B. Bobula

11.

Dzień Ziemi

Kwiecień 2020

Akcja informacyjna, konkursy

E. Mądry, D. Pakosz

12.

Święto - 3 Maja

04.05.2021

Akcja informacyjna, konkursy

A. Brajewska, B. Bobula, I. Boćko

13.

Dzień Książki

Maj 2021

Akcja informacyjna, konkursy

E. Kardasz

14.

Dzień Matki

 

Maj 2021

Spotkania (jedynie w przypadku wygaśnięcia epidemii)

Wychowawcy kl. I-III

15.

Dni Leska,

Dzień Dziecka

Czerwiec 2021

Imprezy sportowe i kulturalne.

(jedynie w przypadku wygaśnięcia epidemii)

 

Nauczyciele wychowania fizycznego i wychowawcy klas

16.

Rajd im. Wincentego Pola

Czerwiec 2021

Rajd(jedynie w przypadku wygaśnięcia epidemii)

B.Bobula

B. Jankowska

17.

Zakończenie roku szkolnego

Klasy I-III

 

 

Klasy IV-VIII

 

 

25.06.2021

 

 

 

25.06.2021

 

 

Akademia

(jedynie w przypadku wygaśnięcia epidemii)

 

 

Akademia

Wychowawcy klas I-III

 

 

 

Wychowawcy klas VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

1.     2 listopada           2020 roku

2.     4 stycznia             2021 roku

3.     5 stycznia             2021 roku

4.     4 maja                  2021 roku

5.     25 maja                2021 roku egzamin ósmoklasisty

6.     26 maja                2021 roku egzamin ósmoklasisty

7.     27 maja                2021 roku egzamin ósmoklasisty

8.     4 czerwca             2021 roku

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 GRUDNIA 2020 - 3 STYCZNIA 2021 R

FERIE ZIMOWE 1 LUTEGO – 14 LUTEGO 2021

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 1 - 6 KWIETNIA 2021 R

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 25, 26, 27 MAJA 2021

FERIE LETNIE 26 CZERWCA - 31 SIERPNIA 2021