GRONO PEDAGOGICZNE

2021/2022

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZANY PRZEDMIOT

mgr Ireneusz Benewiat
DYREKTOR

 informatyka

  mgr Ryszard Wolan
WICEDYREKTOR

edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

mgr Renata Straszak
KIEROWNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Bogumiła Anderwald

wychowawca świetlicy

 mgr Jolanta Armata

chemia

Mgr Małgorzata Berezik

wiedza o społeczeństwie

ks. mgr Krzysztof Bis

religia

mgr Bożena Bobula

historia

mgr Izabela Boćko

plastyka, technika

mgr Agnieszka Brajewska

język polski

mgr Radosław Buksztel

pedagog szkolny

mgr Remigiusz Cecuła

muzyka

mgr Magdalena Cymerman Kowalik

doradztwo zawodowe, wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Dudek

fizyka, informatyka

 mgr Danuta Dziedzic

edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Górecka

pedagog szkolny

mgr Magdalena Grzyb

edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Jakubczak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Janik

wychowawca świetlicy

mgr Barbara Jankowska

język angielski

mgr Agnieszka Kaczanowicz

język polski

mgr Monika Kafara

język angielski

mgr Ewa Kardasz

nauczyciel bibliotekarz

mgr Elżbieta Klus

biologia

mgr Sylwia Korczyńska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Lucyna Krawczyk

wychowawca świetlicy, matematyka

mgr Elżbieta Krawiec

język polski

mgr Anna Krzywińska

nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel wspomagający

mgr Ewelina Kunach

edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Lasota

technika, plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Alicja Lewandowska

język polski

mgr Alicja Łach

edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Łukacz

edukacja wczesnoszkolna

 ks. mgr Maciej Marszałek

religia

mgr Elżbieta Mądry

geografia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Mikołajczak

religia

mgr Katarzyna Mogilana

język angielski

mgr Agnieszka Mokrzyńska

matematyka

mgr Grzegorz Nycz

wychowanie fizyczne

mgr Danuta Pakosz

matematyka, przyroda

mgr Jadwiga Pancerz

matematyka

mgr Jolanta Pietruszka

język niemiecki

mgr Ewa Podhorodecka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Paulina Prach

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Ramżyńska

edukacja wczesnoszkolna 

mgr Dariusz Skowroński

język angielski, historia

mgr Bożena Tomasik

matematyka

mgr Krzysztof Tomasik

język angielski

mgr Michał Ząbkiewicz

wychowanie fizyczne

mgr Andrzej Zemlak

wychowanie fizyczne

mgr Monika Czech

nauczyciel wspomagający

 mgr Barbara Kinal

nauczyciel wspomagający

 mgr Anna Lisowska

nauczyciel wspomagający

mgr Renata Putyra

nauczyciel wspomagający

 mgr Barbara Szpak

nauczyciel wspomagający

 WYCHOWAWCY KLAS

 2021/2022

1

I A

Prach Paulina

2

I B

Łach Alicja

3

I C

Grzyb Magdalena

4

II A

Podhorodecka Ewa

5

II B

Ramżyńska Ewa

6

II C

Łukacz Katarzyna

7

III A

Dziedzic Danuta

8

III B

Kunach Ewelina

9

III C

Jakubczak Anna 

10

IV A

Lasota Dorota

11

IV B

Kaczanowicz Agnieszka

12

IV C

Pakosz Danuta

13

V A

Brajewska Agnieszka

14

V B

Kafara Monika

15

V C

Ząbkiewicz Michał

16

V D

Mokrzyńska Agnieszka

17

VI A

Lewandowska Alicja

18

VII A

Krawiec Elżbieta

19

VII B

Mądry Elżbieta

20

VII C

Tomasik Bożena

21

VII D

Wolan Ryszard

22

VIII A

Tomasik Krzysztof

23

VIII B

Bobula Bożena

24

VIII C

Klus Elżbieta

25

VIII D

Nycz Grzegorz