HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 
Lp.

 

Rodzaj imprezy

Termin

Forma

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

Akademia

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor szkoły

Pedagodzy szkolni

Wychowawcy klas

2.

Pasowanie na ucznia szkoły

 

 

Do uzgodnienia

Akademia

Wychowawcy kl.I

 

 

3.

Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2019

Akademia

 

Samorząd Uczniowski, R. Janik, E. Klus

 

Dzień Papieski

16.10.2019

 

Ks. Rafał Grzebyk,

E. Mikołajczak

4.

Święto Niepodległości

08.11.2019

Akademia

A. Brajewska, B. Bobula, D. Lasota, R. Cecuła

5.

Andrzejki

Listopad 2019

Dyskoteka

Pedagog

Opiekunowie SU.

Wychowawcy klas

 

Mikołajki szkolne

6 grudnia 2019 r.

 

Opiekunowie SU.

Wychowawcy klas

6.

Jasełka szkolne

Wspólne kolędowanie

20 grudnia 2019

Akademia

E. Mikołajczak, J. ks. Rafał Grzebyk, ks. K. Bis, D. Lasota, D. Dziedzic

7.

Zabawy noworoczne

styczeń 2020

klasy SP

Zabawy

Wychowacy, B. Środoń, M. Kafara

8.

Powitanie wiosny

Marzec 2020

Impreza kulturalno-

artystyczna

E. Ramżyńska, SU

Joanna Opałka

9.

Rekolekcje

marzec 2020

Uroczystości

kościelne

Katecheci

Wychowawcy klas

Wicedyrektor

10.

Dzień Patrona Szkoły

Kwiecień 2020

Akademia

B. Bobula, E. Krawiec, A. Łach, R. Cecuła

11.

Dzień Ziemi

Kwiecień 2020

Akcja informacyjna, konkursy

E. Mądry, D. Pakosz,

E. Klus

12.

Święto - 3 Maja

04.05.2019

Akademia

A.    Lewandowska, R. Janik, R. Cecuła

13.

Dzień Książki

Maj 2020

Akcja informacyjna, konkursy

Biblioteka

14.

Dzień Matki

 

Maj 2020

Spotkania

Wychowawcy kl. I-III

15.

Dni Leska,

Dzień Dziecka

Czerwiec 2020

Imprezy sportowe i kulturalne.

 

E. Kunach, E. Klus, R. Wolan, M. Ząbkiewicz, A. Zemlak

16.

Rajd im. Wincentego Pola

Czerwiec 2020

Rajd

B.Bobula

B. Jankowska

17.

Zakończenie roku szkolnego

Klasy I-III

 

 

Klasy IV-VIII

 

 

26.06.2020

 

 

 

26.06.2020

 

 

Akademia

 

 

 

Akademia

Wychowawcy klas I-III

 

 

 

Wychowawcy klas VIII

Agnieszka Kaczanowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 GRUDNIA 2019 - 7 STYCZNIA 2020 R.

FERIE ZIMOWE 13 - 26 STYCZNIA 2020 R.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 9 - 14 KWIETNIA 2020 R.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 21, 22, 23 KWIETNIA 2020 R.

FERIE LETNIE 27 CZERWCA - 31 SIERPNIA 2020

 

Spotkania z rodzicami

 

 

 

Zebrania z rodzicami

16 września 2019 r.

16 grudnia 2019 r.

2 marca 2020 r.

13 maja 2020 r.

3 czerwca 2020 r.

Wybory Rad Oddziałowych i ukonstytuowanie się Rady Rodziców

 

wrzesień (na pierwszym zebraniu 16 września)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

1.     2 stycznia            2020 roku

2.     3 stycznia            2020 roku

3.     rekolekcje            marzec 2020

4.     rekolekcje            marzec 2020

5.     21 kwietnia                   2020 roku

6.     22 kwietnia                   2020 roku

7.     23 kwietnia                   2020 roku

8.     12 czerwca           2020 roku