Prognoza pogody
Lesko
Pogoda - Lesko

 

KALENDARZ


  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 


Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4.09.2017 r. (poniedziałek)

2.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

13.10.2017 r. (piątek)

3.

Dzień Wszystkich Świętych

1.11.2017 r. (środa)

4.

Dzień Niepodległości

11.11.2017 r. (sobota)

5.

Przerwa Świąteczna (zimowa)

23-31.12.2017 r.

6.

Święto Trzech Króli

6.01.2018 r. (sobota)

7.

Koniec pierwszego semestru

26.01.2018 r. (piątek)

8.

Ferie zimowe

29.01-11.02.2018 r.

9.

Próbny egzamin gimnazjalny

12.2017/2.2018 r.

10.

Przerwa Świąteczna (wiosenna)

29.03-3.04.2018 r.

11.

Egzamin Gimnazjalny – część humanistyczna

18.04.2018 r. (środa)

12.

Egzamin Gimnazjalny – część matematyczno - przyrodnicza

19.04.2018 r. (czwartek)

13.

Egzamin Gimnazjalny – język obcy nowożytny

20.04.2018 r. (piątek)

14.

Święto Pracy

1.05.2018 r. (wtorek)

15.

Święto Flagi Narodowej

2.05.2018 r. (środa)

16.

Święto Konstytucji 3 Maja

3.05.2018 r. (czwartek)

17.

Boże Ciało

31.05.2018 r. (czwartek)

18.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018 r. (piątek)

19.

Ferie letnie

24.06.2018 r. – 31.08.2018 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Szkoła Podstawowa:-31 października 2017, 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 1 czerwca 2018

 

Gimnazjum: jak wyżej dodatkowo18, 19, 20 kwietnia 2018 egzamin gimnazjalny,

 

 

 

Spotkania z rodzicami

 

 

 

Zebrania z rodzicami

18 września 2017 r.

14 listopada 2017 r.

19 grudnia 2017 r. odwołane

23 stycznia 2018 r.

26 marca 2018 r.

14 maja 2018 r.

4 czerwca 2018 r.

Wybory Rad Oddziałowych i ukonstytuowanie się Rady Rodziców

 

wrzesień (na pierwszym zebraniu 19 września)

Terminy dni otwartych:

 

 

16 października 2017 r., 26 luty 2018 r.

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany terminów