SZACHY 2018/2019

 

 

W dniu 14 grudnia zakończyliśmy drugi turniej szachowy o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej im. W. Pola. Po podsumowaniu wyników z obu turniejów wyniki wyglądały następująco:
Kategoria Chłopców:
L.p. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Dziura, Michał IVb 13
2 Weimer, Adam Vd 10
3 Preisner, Tomasz Vb 9
4 Lochman, Michał IId 8
5 Izdebski, Kamil VIc 7,5
6 Brajewski, Szymon IIa 7
7 Dobrzański, Piotr IId 7
8 Kaczanowicz, Stanisław IId 6,5
9 Demkowicz, Filip III 5
10 Zagórski, Wiktor Ic 4
11 Raus, Kajetan VIb 4
12 Nycz, Szymon Ib 3
13 Demkowicz, Stefan Ic 1
 
W kategorii Dziewcząt wyniki przedstawiały się następująco:
L.p. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Dziura, Anna IId 7
2 Hajduk, Pola IIa 5,5
3 Baran, Weronika Ia 4,5
4 Cetera, Weronika IIc 4
5 Raus, Lena Ib 3,5
6 Fechner, Jagoda IVc 1
7 Hańczyk, Laura III 0,5
Turniej przygotował i poprowadził Grzegorz Dziura.

 

 

 

 

 

                                                          


 

Komunikat Organizacyjny

 

X Jubileuszowy Gwiazdkowy Turniej Szachowy
 o Mistrzostwo Leska - 2018

 

I. Organizatorzy i fundatorzy nagród:

1.    Burmistrz Miasta i Gminy Lesko.

2.    Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji.

 

II. Cele:

1.    Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań.

2.    Popularyzacja sportu szachowego.

3.    Wyłonienie najlepszych szachistów.

 

III. Termin i miejsce:

1.    Mistrzostwa odbędą się w dniu 22.12.2018r. (SOBOTA)  Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
w sali nr 7
od godziny 9.00.        

2.     Program zawodów:

            Godzina 8.00 – 8.45 - potwierdzenie udziału w biurze zawodów,

            Godzina 9.00 – 14.30 - rundy I – IX,

            Godzina 15.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

        

IV. Uczestnictwo:

1.    W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, bez względu na posiadaną kategorię szachową.

2.    Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund (wszystkie grupy wiekowe).

3.    Czas gry 15 minut na zawodnika.

 

V. Kategorie wiekowe:

1.    Grupa „A” – open ( 2005 i starsi)

2.    Grupa „B” – rocznik 2006-2008

3.    Grupa „C” – rocznik 2009 i młodsi

 

VI. Sprawy organizacyjne:

              1. W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.

2. Potwierdzenie udziału do dnia 20.12.2018 r. należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pod nr tel. 609940346 lub na stronie www.chessarbiter.com

3. Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, dokładną datę urodzenia, miejscowość lub klub
i posiadaną kategorię szachową.

4.Przez zgłoszenie się do udziału w zawodach, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną, będącą załącznikiem do Komunikatu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych  w zakresie jak w pkt 3 oraz wizerunku na stronie www.lesko.pl (relacja medialna z zawodów).

5.Odprawa techniczna o godz. 8.45. Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają  organizatorzy i sędzia główny na miejscu zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.

 

VII. Nagrody:

1.  Grupa A

1)   Zdobywcy miejsc od I - III otrzymają nagrody rzeczowe,puchary i pamiątkowe dyplomy.

2)   Przewidywane kategorie w grupie A: mężczyźni, kobiety, juniorzy i juniorki ( rocznik 2003 i młodsi)

 

2. Grupa B i C

1)    Zdobywcy miejsc od I - VI otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

2)    Zwycięzcom miejsc od  I – III w poszczególnych grupach wiekowych przyznane będą dodatkowo okolicznościowe puchary.

 

Organizator

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji z siedzibą w Lesku, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko.

2.  W Leskim Centrum Edukacji, Sportu i Promocji wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia X Gwiazdkowego Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Leska w dniu 22.12.2018 r.  na podstawie art. 6 ust 1 pkt „e” (tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz pkt „a” (tj. wyrażenie zgody uczestnika turnieju).

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  inni uczestnicy turnieju,

b)  osoby trzecie w związku z tym, że informacje o uczestnikach będą opublikowane na stronie www.chessarbiter.com  i na stronie internetowej www.lesko.pl .

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji, przeprowadzenia turnieju oraz w okresie archiwizacji wyników zawodów na czas nieokreślony.

6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować.

7.  Nie posiada Pani/Pan prawa do przenoszenia danych i prawa wniesienia sprzeciwu.

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, kategoria szachowa, miejscowość lub klub) jest warunkiem koniecznym do udziału
w turnieju,
a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości udziału w turnieju, ponieważ turniej będzie przeprowadzony za pomocą aplikacji Chessarbiter na stronie internetowej www.chessarbiter.com/ .  

9.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


 

 

 

 


 SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

W dniu 23 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. W. Pola w Lesku rozegrany został pierwszy z cyklu comiesięcznych turniejów szachowych o mistrzostwo szkoły. Na turnieju tym do rywalizacji przystąpiło 16 uczniów, którzy po zaciętych pojedynkach w czasie 7 rund wspólnych zmagań, uplasowali się na następujących pozycjach (dzieci grały wspólnie, a po skończonym turnieju zostały sklasyfikowane w dwu grupach - chłopców i dziewcząt).
 
Klasyfikacja dziewcząt:
 
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Klasa- Pkt. MBch. Bch.
1 IV Dziura, Anna IId 4 21,5 30,5
2   Baran, Weronika Ia 3 14,5 20,5
3   Hajduk, Pola IIa 2,5 14,5 21
4   Cetera, Weronika IIc 1,5 14,5 19,5
5   Raus, Lena Ib 1,5 14 21
 
Klasyfikacja chłopców:
 
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Klasa Pkt. MBch. Bch.
1 IV Dziura, Michał IVb 7 20 28
2 IV Weimer, Adam V 6 21 30,5
3 IV Lochman, Michał IId 5 19 28
4 IV Preisner, Tomasz V 4 21 30
5   Izdebski, Kamil VIc 4 19 27
6 V Kaczanowicz, Stanisław IId 4 15 22
7   Brajewski, Szymon IIa 3 19 27
8 V Dobrzański, Piotr IId 3 17,5 24,5
9   Demkowicz, Filip III 2,5 15,5 21,5
10   Zagórski, Wiktor Ic 2 16 22
11   Demkowicz, Stefan Ic 1 11,5 19,5
 
link do pełnych wyników 

- http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7109/results.html?l=pl&tb=10_

 
Szachiści dziękują Dyrektorowi i Radzie Rodziców za słodkości, które umiliły rozgrywki.
Udział w turnieju dostarczył dzieciom wielu pozytywnych emocji, dlatego też na następny turniej, który odbędzie się w piątek 7 grudnia, zapraszamy wszystkich szkolnych szachistów, nie tylko członków kółka szachowego. Grudniowy turniej będzie zarazem podsumowującym rok 2018, więc do wyników końcowych zaliczać się będą 2 turnieje z cyklu.
Dobrze wiem, że grających w szachy dzieci mamy w szkole znacznie więcej, zapraszam więc do rozgrywek jak największą liczbę uczniów. Mam nadzieję, że comiesięczne spotkania turniejowe się przyjmą i na stałe zagoszczą w kalendarzu szkolnym, a szachy w SP Lesko będą się ciągle rozwijać.

Turniej przygotował i poprowadził Grzegorz Dziura.

 

 

 

 


 

Rejonowe Drużynowe Szachowe Igrzyska Dzieci
Po udanych występach naszych uczniów w Powiatowych Igrzyskach Dzieci Powiatu Leskiego, przyszedł czas na rozgrywki na szczeblu rejonowym, na którym prawo do gry wywalczyły drużyny z 4 powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i brzozowskiego. Turniej odbył się 5 listopada 2018r. i był organizowany przez PODKARPACKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W RZESZOWIE.
Pomimo dużo wyższego poziomu niż na stopniu powiatowym (do gry awansowały 2 najlepsze drużyny z każdego wymienionego wcześniej powiatu), nasz zespół, po 6 rundowym zmaganiu uplasował się na IV miejscu. Do następnego szczebla rozgrywek awansowały dwie najlepsze drużyny, więc o walkę na szczeblu wojewódzkim musimy odłożyć na rok następny. Wydaje mi się, że tegoroczny sezon rozgrywkowy należy zaliczyć do udanych, a czas jaki mamy do rozgrywek w roku 2019 poświęcimy na dalszą naukę i treningi w reaktywowanym Kółku Szachowym.
Nasza drużyna, wystąpiła w takim samym składzie jak na Igrzyskach Powiatowych:
- szachownica I - Weimer Adam z kl. V (uzyskał 2pkt z 6 możliwych)
- szachownica II - Preisner Tomasz z kl. V (uzyskał 2pkt z 6 możliwych)
- szachownica III - Dziura Michał z kl. IV (uzyskał 4pkt z 6 możliwych)
- szachownica IV - Dziura Anna z kl. II (uzyskała 3.5pkt z 6 możliwych)
Jeśli chodzi o klasyfikację indywidualną, nasze dzieci zajęły następujące miejsca:
- Michał Dziura - miejsce 9 (na 28 startujących)
- Anna Dziura - miejsce 11
- Tomek Preisner - miejsce 18
- Adam Weimer - miejsce 20
Składamy podziękowania p. Janik za opiekę nad dziećmi w czasie turnieju (pod moją nieobecność), oraz Dyrekcji za sprawne zorganizowanie wyjazdu na rozgrywki.

Tekst - opiekun Kółka Szachowego - Grzegorz Dziura

 

 

 


 

SZACHY 2017/2018

 

Turniej szachowy w G2 Arenie w podrzeszowskiej Jasionce

 

 

 

 

 

 

 


 

Propozycja Komunikatu Organizacyjnego:

1.    Miejsce gry: Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

2.    Termin: 2.02.2018r.

3.    Organizator: ZSP Uherce Mineralne – Marcin Solon.
4.    Warunki uczestnictwa: W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów zaproszonych przez ZSP Uherce Mineralne.
5.    Cele turnieju:

-        popularyzacja szachów;

-        integracja środowiska szachowego;

-        wyłonienie najlepszych szachistów i drużyny szkolnej;

-        podniesienie poziomu gry;

-        umożliwienie zdobycia V i IV kategorii szachowej

6.    System rozgrywek, tempo gry:

-        turniej indywidualny, zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 6 rund. Zostanie też obliczona klasyfikacja drużynowa, suma punktów z gry 4 najlepszych zawodników danej szkoły.
-        tempo gry – 30' na zawodnika

7.    Informacje dodatkowe:

-        o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych przez zawodników;

-        W wypadku zdobycia równej liczby punktów o kolejności miejsc zdecydują następujące, kolejno stosowane, kryteria punktacji pomocniczej:       

·                   Buchholz średni

·                   Buchholz

·                   liczba zwycięstw

·                   bezpośredni pojedynek

·                   2 partie błyskawiczne z tempem gry: 5 min

-         do obliczenia wyników drużynowych, będzie brane pod uwagę 4 najlepszych zawodników danej szkoły, biorących udział w klasyfikacji (punktacja pomocnicza klasyfikacji drużynowej: miejsce najlepszych zawodników drużyny)
-        warunkiem nadania kategorii, oprócz wypełniania normy rankingowej jest obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Szachowym. Zawodnicy, którzy nie są zarejestrowani w CR powinni wypełnić druk, który można pobrać ze strony: http://leskoszachy.pl/wp-content/uploads/2017/01/Zalacznik-5.pdf i podpisany (także przez rodzica lub opiekuna) przekazać sędziemu podczas turnieju. W przypadku, gdy rodzic będzie obecny w czasie turnieju, druk można będzie wypełnić na miejscu

-       w turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego

-       ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
-       decyzja sędziego jest ostateczna i nie może być podważona

-       udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów

-        osoby niepełnoletnie w czasie turnieju przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich)

-        za stan zdrowia, oraz zdolność do startu w turnieju oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialny jest rodzic

8.    Zgłoszenia do turnieju:

     Zgłoszenia przyjmowane są do 31.01.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , SMS-em na nr      579 067 769, lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie turniejowej www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową, oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Organizator dysponuje ograniczoną liczbą miejsc: dla 60 zawodników. Po wyczerpaniu limitu zawodników, oraz po terminie zgłoszeń dodatkowi zawodnicy mogą przystąpić do turnieju w przypadku wolnych miejsc.

9.    Harmonogram turnieju:

Potwierdzenie udziału:

2018-02-02   8:15-8:45

Odprawa techniczna:

2018-02-02   08:45

Runda:1

2018-02-02   09:00

Runda:2

2018-02-02   10:00

Runda:3

2018-02-02   11:00

Runda:4

2018-02-02   12:00

Runda:5

2018-02-02   13:00

Runda:6

2018-02-02   14:00

Zakończenie turnieju:

2018-02-02   15:30

             Podane godziny rozpoczęcia poszczególnych rund są godzinami orientacyjnymi. W przypadku wcześniejszego zakończenia wszystkich partii danej rundy, kolejna runda rozpocznie się odpowiednio wcześniej.
 

10.    Nagrody:

              Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc (drużynowo i indywidualnie) otrzymają puchary, przewidziane są także nagrody rzeczowe.

                Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Olszanica – K. Zapała.