• Drukuj

 

                     

  INFORMUJEMY, ŻE OD STYCZNIA 2021R WZROSŁA OPŁATA ZA POSIŁEK           
 I TERAZ WYNOSI 4 ZŁ

 

ZMIANA W DOKONYWANIU PŁATNOŚCI !

 

Opłaty za korzystanie z posiłków wnosi się  w  okresach miesięcznych z dołu w terminie (najpóźniej) do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego rozliczenie dotyczy ( np. za wrzesień do 15 października). Wyjątek stanowi grudzień i czerwiec - w tych miesiącach należy zapłacić za miesiąc poprzedni i bieżący.

Opłatę za wyżywienie należy dokonywać na konto bankowe wpisując w tytule przelewu :

Nazwa odbiorcy: Leskie Centrum Edukacji i Sportu.; ul .Parkowa 1, 38-600 Lesko

Nr rachunku odbiorcy: 50 1130 1105 0005 2489 2820 0009

Nazwa zleceniodawcy : imię i nazwisko  rodzica /opiekuna prawnego

Tytułem : ( W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko dziecka oraz wysokość opłaty za wyżywienie oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata )

Tytułem: ( imię i nazwisko dziecka)…………….; opłata za wyżywienie:……………..; miesiąc……………; Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku.

 

Wpłaty należy dokonywać odpowiednio wcześniej , by środki wpłynęły na konto bankowe najpóźniej  w ostatnim dniu terminu czyli do 15 dnia miesiąca, w którym dokonujemy wpłaty. Po upływie terminu płatności, będzie wysyłane upomnienie za zwłokę w wysokości 11 zł
a następnie tytuł wykonawczy i kolejno pismo do urzędu skarbowego.

W przypadku nieobecności ucznia należy dokonać zgłoszenia tego faktu (telefonicznie lub osobiście) najpóźniej dnia poprzedzającego nieobecność do godz:13.00 .Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jak skorzystanie z posiłku.

Proszę na bieżąco sprawdzać informacje w zakładce stołówka oraz w dzienniku elektronicznym.

 


 

JADŁOSPIS

STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

20.09.2021 - 24.09.2021

DNI TYGODNIA

POSIŁEK REGENERACYJNY

ALERGENY

poniedziałek

Zupa ogórkowa, bułka sojowa, herbata z cytryną, owoc

*1,7,9

wtorek

Ziemniaki, kotlet schabowy ,surówka z kapusty pekińskiej, kompot

*1,3,7,9

środa

Rizotto z filetem z kurczaka, drożdżówka, kompot, owoc

*1,3,7,9

czwartek

Kluski śląskie z gulaszem z indyka , kompot

*1,7,9

piątek

Spaghetti, paluch maślany, kompot, owoc 

*1,3,9

                                                                                                                                                             Opracowała Monika Sanecka - Intendent


Przygotowany jadłospis może ulegać zmianie z uwagi na nieprzewidziane sytuacje.

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak, aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują kwestie związane z alergiami i nietolerancją pokarmową, poniżej przedstawiono załącznik do powyższego Rozporządzenia.

 

14 ALERGENÓW - SUBSTANCJI I PRODUKTÓW

POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI.

(wymagających uwzględnienia w jadłospisie)

1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica, kamut)

2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)

3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)

4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)

5. Orzeszki ziemne (arachidowe i produkty przygotowane na ich bazie)

6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)

7.Mleko i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)

8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, pistacjowe, makadamia lub orzechy oraz produkty przygotowane na ich bazie) 

9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)

10. Gorczyca i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)

12. Dwutlenek siarki

13. Łubin (produkty przygotowane na ich bazie)

14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie) 
 

 

 INFORMACJE O OBECNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH

ALERGENÓW PODAWANE BĘDĄ W CODZIENNYM JADŁOSPISIE

(przy każdym daniu numer alergenu jaki zawiera to danie)

* Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz czarny, lubczyk, tymianek, curry, kminek, estragon,  czosnek granulowany, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, pieprz ziołowy, kwasek cytrynowy, cukier.
Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.

 


 

  KARTA  ZGŁOSZENIA UCZNIA NA POSIŁEK REGENERACYJNY

W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………….kl………………………….

                                                  

Będzie korzystał/a z obiadów posiłku od dnia …………………………………………………………………………………….

 

Tel.kontaktowy………………………………………………………………….CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Zapisy na obiady przyjmowane są u intendenta stołówki. Zgłoszenia dokonują rodzice, wypełniając druk niniejszej deklaracji.

2. Zapisu i wypisu z obiadów dokonują rodzice  lub opiekunowie prawni (chyba, że rodzic zadecyduje inaczej - oświadczenie na końcu karty)

3. Opłatę za posiłki należy uiszczać w okresach miesięcznych, do 15 dnia każdego  miesiąca za miesiąc poprzedni

4. Wpłaty tylko gotówkowe, nie ma możliwości wpłat przelewem.

5. Za każdy dzień zwłoki w płatności po terminie naliczane są ustawowe odsetki zgonie  z Rozporządzeniem Ministra Finansów.                      

6. W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy, 
z wyłączeniem pierwszego, dnia nieobecności (zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesku). Zwrotowi podlega opłata  za pierwszy i kolejne dni nieobecności, gdy nieobecność ta zostanie zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym (do godz. 13.30-ej) poprzedzającym nieobecność , oprócz poniedziałków, kiedy odwołania także na ten dzień, można dokonać do godziny 8:00. Nieobecność dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie u  intendentki lub 
w sekretariacie szkoły - 13 4696369

7. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie. Za nie odwołane posiłki kwota odliczana nie będzie (brak informacji z Państwa strony spowoduje, iż obiad dla dziecka zostanie przygotowany).

8. Rezygnację z posiłków  należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca

9. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki. Jeżeli rodzice trzykrotnie  przekroczą wyznaczony termin zapłaty, uczeń będzie pozbawiony możliwości korzystania z posiłków.

10.Informacji odnośnie miesięcznej opłaty za żywienie prosimy zasięgać u intendenta szkoły, na naszej stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń przy wejściu do stołówki.

11.Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na stołówce.

Jeżeli uczeń nie przestrzega zasad kulturalnego spożywania posiłków (np. rzuca jedzeniem, przeszkadza innym itp.), łamie regulamin czy nie stosuje się do poleceń wychowawców lub innych pracowników, kierownik świetlicy powiadamia rodziców. Jeżeli dwukrotna interwencja nie przyniesie poprawy uczeń będzie pozbawiony korzystania z posiłków.

 

                                                                                                             ………………………………………

                                                                                                            Data i podpis rodziców (opiekunów)

 

Oświadczenie

 

Oświadczam że

1. Zapoznałam/em się i akceptuję  zasady odpłatności za posiłki i korzystania ze stołówki szkolnej

2.Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z ustaloną stawką i w ustalonym terminie.

 

                                                                                                             ………………………………………

                                                                                                            Data i podpis rodzica (opiekuna)

 

Oświadczam, iż moje dziecko może/nie może (niepotrzebne skreślić) samodzielnie odwoływać obiady.

 

                                                             Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna:

 

 


Klauzula informacyjna przy zapisach uczniów na posiłek do stołówki szkolnej

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana oraz Państwa dzieci danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku, ul. Smolki 2,
38-600 Lesko z siedzibą w Lesku przy ul. Smolki 2, 38-600 Lesko, tel.: 134696369 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,
reprezentowana przez dyrektora szkoły Pana Ireneusza Benewiata.

2. W Szkole Podstawowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

3. Celem przetwarzania danych jest: kwalifikacja i ewidencja uczniów uczęszczających na posiłek regeneracyjny

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Zebrane dane będą przetwarzane do końca roku szkolnego.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie poda Pani/Pan danych to konsekwencją będzie nie zakwalifikowanie dziecka do uczęszczania na zajęcia w świetlicy szkolnej.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Data i podpis rodzica (opiekuna)