Konferencji pt. „Spektrum Autyzmu

Kwiecień 2023r.

Dzięki realizacji projektu „Dostępna szkoła” w naszej szkole stopniowo eliminowane są bariery w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych. W budynku głównym (ul. Smolki 2) trwa obecnie skomplikowana inwestycja w postaci montażu windy, która umożliwi komunikację pionową na wszystkich kondygnacjach. Ponadto planowany jest remont biblioteki oraz zaadoptowanie pomieszczeń pod nowoczesne gabinety rewalidacyjne oraz sanitariaty dla osób z niepełnosprawnościami.

Środki otrzymane w ramach grantu umożliwiły ponadto podjęcie działań podnoszących świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych, a także samych uczniów i rodziców.

W dniu 26 kwietnia 2023r. nauczyciele oraz Dyrekcja szkoły uczestniczyli w Konferencji pt. „Spektrum Autyzmu. Nie oceniaj – poznaj” zorganizowanej z inicjatywy LCEiS oraz naszej szkoły. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kadry zarządzającej oświatą i grona pedagogicznego placówek oświatowych z terenu Gminy Lesko

Podobne wpisy