Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Wincentego Pola

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Wincentego Pola

26 kwietnia 2023 w bibliotece leskiej odbył się Wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Wincentego Pola. Jego celem była:

  • Popularyzacja twórczości i sylwetki patrona  naszej szkoły-Wincentego Pola.
  • Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
  • Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.

Organizatorkami  konkursu, który cieszył się ogromną popularnością wśród wszystkich uczniów były Elżbieta Krawiec i Jadwiga Sąsiadek. Do konkursu zgłosiły się 22 osoby z klas 3 – 8.Zmagania recytatorów oceniała jury w składzie: Maria Petka – Fundanicz – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku, Jadwiga Sąsiadek pracownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku i Michał Michniewicz odpowiedzialny za Regionalną Izbę Pamięci w Lesku. Komisja oceniła wygłaszane teksty w trzech kategoriach wiekowych. Podczas oceny pod uwagę brano takie kryteria, jak:

  • Dobór repertuaru.
  • Dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora.
  • Interpretacja utworów.
  • Ogólny wyraz artystyczny

Wybór najlepszych recytatorów nie był łatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki poziom.Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników.

Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

W kategorii klas 1 – 3:

I miejsce — Oliwia Czech

W kategorii klas 4 – 6:

I miejsce — Małgorzata Wójcik

II miejsce — Stella Marcinik

III miejsce — Laura Konik

W kategorii klas 7 – 8:

I miejsce — Kornelia Fila

II miejsce — Emilia Kulig

III miejsce — Karol Fuks

Laureaci konkursu otrzymali nagrody i  dyplomy.

Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu.

Elżbieta Krawiec

Podobne wpisy