zamknij wyszukiwarke

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku

 1. Home
 2. >
 3. Świetlica

Świetlica

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:45 – 16:00

6:45 – 16:00

6:45 – 16:00

6:45 – 16:00

6:45 – 16:00

 

Kierownik świetlicy:

mgr Renata Straszak

Wychowawcy świetlicy:

mgr Bogumiła Anderwald

mgr Lucyna Krawczyk

mgr Renata Janik

mgr Magdalena Kowalik

mgr Małgorzata Berezik

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 1. Ogólne założenia
  Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły. W trakcie zajęć, stosowane są różne metody i techniki by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów

 2. Cele i zadania świetlicy szkolnej
  Celem pracy świetlicy szkolnej będzie przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy  w  nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju podopiecznych
 3. Do zadań świetlicy należeć będą:               
  1. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy (z uwzględnieniem działań profilaktycznych dotyczących Covid-19)
  2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy
  3. Integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości.
  4. Eliminacja zachowań niepożądanych i niebezpiecznych.
  5. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.
  6. Wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji.
  7. Wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków.
  8. Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.
  9. Ćwiczenie oraz wzmacnianie pamięci i zdolności umysłowych.
  10. Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów.
  11. Zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod i form zajęć.
  12. Nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia
   i zdrowej rywalizacji.
  13. Kształtowanie umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu.
 4. Proponowane formy pracy do realizacji założeń programowych:
  1. Wspólne odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce
  2. Gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne.
  3. Pogadanki, dyskusje i rozmowy tematyczne.
  4. Mapy myśli, burze mózgów.
  5. Zajęcia manualne, multimedialne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze i relaksacyjne.
  6. Zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe).
  7. Konkursy, teleturnieje, zagadki i quizy.
  8. Trening umysłu i pamięci.
  9. Zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej.

Ze względu na nowe zasady organizacji pracy świetlicy w okresie pandemii Covid 19 w roku szkolnym 2020/2021 konieczne będzie szczególne dostosowanie metod do charakteru pracy (to jest ograniczenie kontaktów między uczniami oraz rezygnacja z zabaw grupowych wymagających bliskiego kontaktu uczniów).

ABC ZACHOWANIA SIĘ NA ŚWIETLICY

 • Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się jak najlepiej je wykonać. 
 • Nie wychodzę z sal świetlicowych bez zgody wychowawcy.
 • Nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i jestem zawsze w zasięgu wzroku   wychowawców podczas pobytu na
 • Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.
 • Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów – używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Szanuję innych, nikomu nie dokuczam – nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
 • W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słucham, nie przerywam  i nie oceniam wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.  
 • Zwracam szczególną uwagę na dzieci najmłodsze, służę, im zawsze radą i pomocą.
 • Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.       
 • Szanuję pracę innych. 
 • Staram się cicho pracować i bawić.                  
 • Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.    
 • Dbam o estetyczny wygląd sal, nie niszczę sprzętu, zabawek i gier.
 • Po zajęciach i zabawie zawsze zostawiam po sobie porządek – książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu.
 • Podczas posiłków zachowuję się kulturalnie – po zjedzeniu śniadania opakowania i kubki wyrzucam do kosza.    

KODEKS PRZECIW AGRESJI I PRZEMOCY.

Nie stosujemy przemocy słownej / nie krzywdzimy, nie obrażamy słowem/:

 • nie przezywamy
 • nie wyśmiewamy
 • nie grozimy
 • nie ośmieszamy
 • nie plotkujemy
 • nie szantażujemy
 • nie namawiamy się

Nie stosujemy przemocy fizycznej /siły wobec innych/:

 • nie bijemy
 • nie popychamy
 • nie podcinamy
 • nie wymuszamy pieniędzy
 • nie kopiemy
 • nie zamykamy w pomieszczeniach
 • nie plujemy

Nie sprawiamy przykrości innym:

 • nikogo nie wykluczamy
 • nie odsuwamy od grupy od wspólnej zabawy i pracy /nie izolujemy/
 • nie używamy wrogich gestów i min

Szanujemy wspólną, cudzą i swoją własność:

 • nie niszczymy
 • nie zabieramy
 • nie chowamy

Jesteśmy dla siebie życzliwi i koleżeńscy:

 • pracujemy i bawimy się razem
 • nie jesteśmy obojętni na krzywdę kolegów i koleżanek
 • reagujemy na agresywne zachowanie innych
 • bronimy pokrzywdzonych
 • pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje
 • konflikty rozwiązujemy przez rozmowę a nie przez agresję i przemoc
 • informujemy dorosłych: wychowawców, nauczycieli, pedagoga, rodziców o każdej zaistniałej sytuacji przemocy i agresji jaką zauważyliśmy.

KONKURSY ŚWIETLICOWE 2023/2024

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Świetliczaki na tropie… przysłów
Konkurs
Konkurs na najpiękniejszy strój z postaci, z bajek
W głosowaniu internetowym w konkursie świetlicowym „Na najpiękniejszy strój postaci z bajek” głosami...
Konkurs
Konkurs na najpiękniejszy strój z postaci, z bajek.
Głosowanie:

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Skip to content