Trzymaj Formę

Konkurs

Organizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne jako inicjatywa towarzysząca Ogólnopolskiemu Programowi Edukacyjnemu

„Trzymaj Formę!”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Konkurs jest trzyetapowy.

 I etap (na poziomie szkolnym)

II etap (na poziomie powiatowym)

Konkursy zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

Zapraszamy do udziału w Konkursie w roku szkolnym 2023/2024

Konkurs jest trzyetapowy. I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

Osoby zainteresowane proszę by zgłaszały się do Pani Kamili Jeruzal

Podobne wpisy