Dostępna szkoła

Styczeń 2023r.

W ramach projektu „Dostępna szkoła” W czwartym kwartale 2022r. wykonano remont schodów do budynku przy ul. Mickiewicza oraz wydzielono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono wiele nowoczesnych pomocy terapeutycznych, programy multimedialne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (terapii logopedycznej, pracy z uczniami z ADHD, autyzmem oraz dysleksją). Natomiast w styczniu zamontowano podwiesie do terapii integracji sensorycznej.

Podobne wpisy