Maj 2023r.

W dniu 18 maja 2023 r. w naszej szkole zorganizowane zostały warsztaty adresowane do rodziców zatytułowane Stawianie granic. Głównym celem spotkania było podnoszenie kompetencji wychowawczych. Podczas warsztatów podjęta została problematyka z zakresu skutecznej komunikacji, świadomych zasad, kar i nagród oraz budowania pozytywnej relacji. Zajęcia prowadził p. Patryk Podraza – doświadczony trener umiejętności interpersonalnych, terapeuta, realizator…

Kwiecień 2023r.

Kwiecień 2023r.

Dzięki realizacji projektu „Dostępna szkoła” w naszej szkole stopniowo eliminowane są bariery w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych. W budynku głównym (ul. Smolki 2) trwa obecnie skomplikowana inwestycja w postaci montażu windy, która umożliwi komunikację pionową na wszystkich kondygnacjach. Ponadto planowany jest remont biblioteki oraz zaadoptowanie pomieszczeń pod nowoczesne gabinety rewalidacyjne oraz sanitariaty…

Marzec 2023r.

Marzec 2023r.

W nasze szkole w ramach projektu „Dostępna Szkoła” zamontowano niezwykłe urządzenie o nazwie „Magiczny Dywan”, służące do edukacji oraz terapii poprzez zabawę . Przed nami kluczowa inwestycja – budowa windy w budynku głównym szkoły.

Styczeń 2023r.

Styczeń 2023r.

W ramach projektu „Dostępna szkoła” W czwartym kwartale 2022r. wykonano remont schodów do budynku przy ul. Mickiewicza oraz wydzielono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono wiele nowoczesnych pomocy terapeutycznych, programy multimedialne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (terapii logopedycznej, pracy z uczniami z ADHD, autyzmem oraz dysleksją). Natomiast w styczniu zamontowano podwiesie…